ედემ კვირტია სამხედრო სამსახურის დროს ქ. ვიბორგში
მარცხნიდან პირველი ედემ კვირტია