მარცხნიდან პირველი ედემ კვირტია
ედემ კვირტია სამხედრო სამსახურის დროს ქ. ვიბორგში