ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. მესამე რიგში მარჯვნიდან მესამე - იოსებ ფიფია
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ევპატორია. სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. დგას მარცხნივ - იოსებ ფიფია.