ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. მესამე რიგში მარჯვნიდან მესამე - იოსებ ფიფია
ევპატორია. სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. დგას მარცხნივ - იოსებ ფიფია.
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.