სერგო გოცირიძე.
მართა გენტე (გოცირიძე).
სერგო გოცირიძე შვილიშვილთან ერთად.