მართა გენტე (გოცირიძე).
სერგო გოცირიძე.
სერგო გოცირიძე შვილიშვილთან ერთად.