ჯუმბერ ნადირაძე
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცთან ერთად
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად