მარჯვნიდან მესამე (დგას) ჯუმბერ ნადირაძე
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე