სოფ. ბოლნისის (ხაჩინის) მაღაზია
ქოლაგირის (ბოლნისის მუციპალიტეტი) მეფრინველეობის საამქროს საერთო ხედი (1958-1959)
ახლად გაკეთებული ხიდი სოფელ ქვეშში, ბოლნისის რაიონი