რუსთაველის თეატრის გასტროლები ბაქოში. ქუჩაში მოდიან (მარცხნიდან მარჯვნივ) რუსთაველის თეატრის წარმომადგენლები: აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, სიკო ვაჩნაძე, კ. კანდელაკი. ცენტრში - ბაქოს თეატრის ადმინისტრატორი.