მარჯვნიდან პირველი გიორგი(გოგი) ანთელავა, ლია ელიავა, ნანა კობერიძე (ბავშვი)
უცნობი საოჯახო ფოტო ბაკურიანიდან
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში
დამსვენებლთა ჯგუფი ბაკურიანში. ნელი ვაჩაძე (დგას, მარჯვნიდან მეორე)
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი) მეგობრებთან ერთად