მარჯვნიდან პირველი გიორგი(გოგი) ანთელავა, ლია ელიავა, ნანა კობერიძე (ბავშვი)
უცნობი საოჯახო ფოტო ბაკურიანიდან
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში
ნელი ვაჩაძე უცნობ დამსვენებლებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე მეგობართან ერთად