მიხეილ კობახიძე (დგას მარცხნიდან მეორე), ახალციხის სამხედრო ბანაკში ყოფნის დროს
მერი ენუქიძე (მარცხნივ)
ნიკოლოზ კენჭაძე (მარჯვნივ) ახალციხეში, სამხედრო სამსახურში ყოფნისას.
ქეთო ჭუმბურიძე ახალციხეში სტუმრად, სამხედრო სამსახურში მყოფი ძმის სანახავად. მარცხნიდან: ქეთო ჭუმბურიძე, ანდიოფი აგიაშვილი-ჭუმბურიძისა, ვალიკო ივლიანეს ძე ჭუმბურიძე.