ახალდაბის პიონერთა ბანაკი, საძინებელი ოთახი
ახალდაბის პიონერთა ბანაკი, ნელი ვაჩაძე (მესამე რიგში მარცხნიდან პირველი)
ცენტრში ნელი ვაჩაძე
პიონერთა ბანაკი ახალდაბაში. მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მეორე რიგში მარცხნიდან პირველი)
პიონერთა ბანაკი. ნელი ვაჩაძე (მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე) მასწავლებლებთან და ხელმძღვანელთან ერთად
პიონერული ხაზი ახალდაბის პიონერთა ბანაკში. ორ მამაკაცს უჭირავს სტალინის ფოტო, რომლის ქვეშაც ჩანს წარწერა: ,, მადლობა ამხანაგ სტალინს ბედნიერი ბავშვობისთვის".
პიონერთა ბანაკის უცნობი თანამშრომლები
პიონერთა ბანაკი ახალდაბაში, მაყურებელთა შორის ნელი ვაჩაძე (ცენტრში)