ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
რაია რეხვიაშვილი - ბოლნისის სტალინის სახ. კოლმეურნეობის წევრი
მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანის შვიდწლიანი სკოლის შენობა
სოფ. ბოლნისის (ხაჩინის) მაღაზია
უცნობი ჯგუფური ფოტო
ისტორიკოსები: მარცხნიდან - ვახტანგ ადამია და ირაკლი ანთელავა
ზემო სიმონეთის საშუალო სკოლის პედ. კოლექტივი: ცენტრში სკოლის დირექტორი გიორგი ურიადმყოფელი, პედაგოგები: მარიამ ფორჩხიძე, ნაზი პატარიძე, დავით სულამანიძე, პაჭო მეფარიძე, თამარ გიორგაძე, ნაზი კლდიაშვილი, შოთა სულამანიძე, პოლინა გვადიბაძე და ლამარა აბჟანდაძე
ქ.ქუთაისის ფეხსაცმელების წარმოების კომბინატი, მარცხნიდან მესამე ზურაბ ხიდაშელი (ზის)
ცენტრში - ზურაბ ხიდაშელი, უცნობ ჯგუფთან ერთად, ქ. ერევანში.
დავით ხიდაშელი ფოტო გადაღებულია ახალქალქის სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე.
ზურაბ ხიდაშელი