ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ფოტო
მარო ტატანაშვილი, ზედა რიგში მარჯვნიდან მეორე
დამსვენებელთა ჯგუფი ბორჯომში
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე)
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის საერთო საცხოვრებელი
რიწის ტბასთან
ჟორა კენჭაძე სამხედრო სამსახურში ყოფნისას