ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ისტორიკოსები: მარცხნიდან - ვახტანგ ადამია და ირაკლი ანთელავა
დეა ჯაბუა
აფხაზეთის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა ჯგუფი
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
ცენტრში, რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
მერი ნაკაშიძე