გრიგოლ ბარკალაია, ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.
გრიგოლ ბარკალაია ვაჟთან, ოტტო ბარკალაიასთან ერთად