გრიგოლ ბარკალაია, ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.
გრიგოლ ბარკალაია ვაჟთან, ოტტო ბარკალაიასთან ერთად
დედაღორები შვრია-ვეტჩის შერეულ საძოვარზე, მოსკოვის ოლქში.