დამსვენებლთა ჯგუფი ბაკურიანში. ნელი ვაჩაძე (დგას, მარჯვნიდან მეორე)
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში
ნელი ვაჩაძე უცნობ დამსვენებლებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი) მეგობრებთან ერთად
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში, ნელი ვაჩაძე (წამოწოლილი)