ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობი სამხედრო პირები.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (პირველ რიგში, ცენტრში).
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ პირველი), უცნობ სამხედროებთან ერთად, ტყეში სადილობისას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ მამაკაცებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.