მარცხნიდან პირველი: თამარ ტყემალაძე, ვლადიმერ ტყემალაძე და ვარვარა ჯაჯანიძე
ნელი ვაჩაძის ნათესავები: დარეჯან და მედიკო გოცირიძეები