შოვის გზაზე. ქეთო ჭუმბურიძე შოვში დასვენებისას. მარჯვნიდან პირველი - ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვი. ქეთო ჭუმბურიძე შოვში დასვენებისას. მარჯვნიდან პირველი - ვერა კოჭლამაზაშვილისა, მეექვსე - ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვი. მეორე რიგში მარცხნიდან მესამე - ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვის გზაზე, შოვის სანატორიუმში დასვენებისას. მარცხნიდან - მიხეილ კალინინი, ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვი. ზედა რიგში მარცხნიდან მესამე - ქეთო ჭუმბურიძე.
ქეთო ჭუმბურიძე შოვში დასვენებისას. პირველ რიგში, მარცხნიდან მეორე - ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვის გზაზე. ქეთო ჭუმბურიძე შოვში დასვენებისას. მარჯვნიდან მესამე - ქეთო ჭუმბურიძე.
შოვი, მდინარე ჭანჭახი (?). დამსვენებელთა ჯგუფი შოვში, მდინარე ჭანჭახთან. მეორე რიგში მარცხნიდან მეოთხე დგას - ქეთო ჭუმბურიძე.
უცნობი ჯგუფური ფოტო
დამსვენებლები კურორტ შოვში: ცირა ავალიანი, თამაზ გაგოშიძე და სხვები.