ნუკრიანი; გულვერდ ნადირაშვილი (მარცხნიდან პირველი).
ნუკრიანი; მეაბრეშუმეები, აბრეშუმის პარკით. დგას მარჯვნივ - ესმა ნადირაშვილი. ზის მარცხნივ - მანანა ნადირაშვილი.
ნუკრიანი; დგას მარჯვნივ - ესმა ნადირაშვილი.
ნუკრიანი; მარცხნიდან - ვასო ქართველიშვილი და დიმიტრი ნადირაშვილი კოლმეურნეობის ფერმის გოჭებით ხელში.
ნუკრიანი; დიმიტრი ნადირაშვილი (ზის მეორე რიგში, მარჯვნიდან პირველი) კოლმეურნეებთან ერთად, მეორე მსოფილო ომიდან - ტყვეობიდან დაბრუნების შემდეგ. სხედან პირველი რიგში, მარცხნიდან: გურამ ნადირაშვილი, სტეფანე შალვაშვილი, უშანგი ბაიდოშვილი. სხედან მეორე რიგში, მარცხნიდან: გოგია ოტიაშვილი, დიმიტრი ნადირაშვილი, ილო ოტიაშვილი.
ნუკრიანი; უცნობი პიროვნებების ჯგუფი.
ნუკრიანი; ბავშვების ჯგუფი. მარცხნიდან: როლანდ კრაწაშვილი, ეთერ კრაწაშვილი, ნინელი კრაწაშვილი, მანანა ნადირაშვილი-კრაწაშვილი, გულვერდ ნადირაშვილი. ფოტო გადაღებულია ყაზახეთიდან, გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ. ფოტოგრაფი - "მესურათე გიორგი".
ნუკრიანი; ახლაგაზრდა კოლმეურნეების ჯგუფი. სხედან - აკაკი და გივი ნადირაშვილები.
ნუკრიანი; ზის, მარჯვნიდან პირველი - დილარ ნადირაშვილი.
ნუკრიანი; მარიამ ნადირაშვილი-ფირაშვილი შვილებთან - ვაჟა და თემურ ფირაშვილებთან ერთად.