დედაღორები შვრია-ვეტჩის შერეულ საძოვარზე, მოსკოვის ოლქში.
გრიგოლ ბარკალაია ვაჟთან, ოტტო ბარკალაიასთან ერთად
გრიგოლ ბარკალაია, ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.