უცნობი ჯგუფური ფოტო
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნიდან პირველი) , მიხეილ ჯაჯანიძე (მარცხნიდან მესამე)
ბოლო რიგში, მარცხნიდან პირველი - პეტრე ჭიჭინაძე.