მარცხნიდან პირველი რიჩარდ ჩხეიძე
მარჯვნიდან მეორე რიჩარდ ჩხეიძე უცნობ ჯარისკაცებთან ერთად