ტუტუშა ჯაფარიძე მშენებლობაზე
სუსანა მალაქიას ასული ტოროშელიძე ძმასთან ლევან (ლეო) მალაქიას ძე ტოროშელიძესთან ერთად.
უცნობი ჯგუფური ფოტო
მალაქია ტოროშელიძე ქალიშვილთან, სუსანა ტოროშელიძესთან ერთად