მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე
ჯუმბერ ნადირაძე
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე
ჯუმბერ ნადირაძე მეუღლესთან ერთად
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე ჯარისკაცებთან ერთად
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე