ტარიელ(ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან და ძმისშვილ თამართან ერთად
ირაკლი კლიმიაშვილი
ცენტრში ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ცენტრში ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
თამარ, ეკატერინე და ლევან(ლელო) კლიმიაშვილები
,, ძალოა ქეთო ძია ვანო ძია ალექსანდრე ცირა" მარცხნიდან მეორე ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
მარცხნიდან პირველი ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
ცენტრში ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი ჯარის უცნობ მეგობრებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი ვანო კლიმიაშვილი