კალოობა შირაქში
მემინდვრეობის ბრიგადის თანამშრომლები
მზია და ხვთისო არაბულები (ბიძაშვილები)
ბრიგადირი ანზორ ფიროსმანაშვილი და ინჟინერ-მექანიზატორი თენგიზ თათარაშვილი
უცნობი მევენახე ქალები
უცნობი მევენახეები ბრიგადაში
უცნობი მევენახეები
ტრაქტორისტი გურამ ტოკლიკიშვილი
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
შირაქში ხვნა-თესვის დროს