მარჯვნიდან პირველი (დგას) არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
მარჯვნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
ცენტრში არჩილ ახვლედიანი