უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის მარო ტატანაშვილი - ცენტრში
ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი, მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად
უცნობი ფოტო