ცენტრში, რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
ნელი ვაჩაძე (ცენტრში, ზის) უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
უცნობ სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა (ცენტრში)