მარია ჰერცფელდის დედა -როზა და და - მანია
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (შუაში), მისი და ალისა (ალია) (მარცხნივ)
მარია ჰერცფელდის დედა - როზა ( მარჯვნიდან პირველი), და -ალისა (ალია) ( წინ)