ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
მარცხნიდან: ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე, ალიკ ჯაფარიძე და ლიდუსი ჩხეიძე.
თბილისი, ლენინის ქუჩა. მარცხნიდან - ლალი ყურულაშვილი, ქეთო ჭუმბურიძე, მაშურა (?), ნადია ფიფინოვი.
უცნობი ჯგუფური ფოტო ბორჯომში
უცნობი საოჯახო ფოტო ბაკურიანიდან
საწარმოო თათბირი
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნივ) , მიხეილ ჯაჯანიძე ( დგას) და სონია ქიქოძე (მარცხნივ)
შალვა კიღურაძე და ბარბარე ანდრიასოვა-კიღურაძე კისლოვოდსკში.