უცნობი საორკესტრო გუნდი
მარცხნიდან პირველი: ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი, მიშა კვანტალიანი და საშა კიკნაძე