დამსვენებელთა ჯგუფი ბორჯომში
ნელი ვაჩაძის ნათესავები
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე)
უცნობი ოჯახური ფოტო
დამსვენებელთა ჯგუფი ჯავაში
პიონერთა ბანაკი. ნელი ვაჩაძე (მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე) მასწავლებლებთან და ხელმძღვანელთან ერთად
ნელი ვაჩაძე, მარჯვნიდან პირველი, მეგობრებთან ერთად
ნელი ვაჩაძის უცნობი მეგობრები
ნელი ვაჩაძე (ცენტრში, ზის) უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
უცნობ დამსვენებელთა ჯგუფი ბორჯომში