უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
მარცხნიდან პირველი შალვა კარგარეთელი
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო ქობულეთის სანაპიროზე