ნესტორ გიორგაძე (მარჯვნიდან პირველი) ამხანაგებთან ერთად.