ცენტრში გიორგი მირიანაშვილი უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
მარჯვნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი