მარცხნიდან პირველი: თამარ ტყემალაძე, ვლადიმერ ტყემალაძე და ვარვარა ჯაჯანიძე
ვარვარა ჯაჯანიძე და თამარ ტყემალაძე-ზამთარაძისა