ცენტრში, რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
ნელი ვაჩაძე (ცენტრში, ზის) უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
უცნობ სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა (ცენტრში)