ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
სიღნაღის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში
მარცხნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
მარჯვნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
1. გიორგი მირიანაშვილი, 2. ნ. გოგოლაშვილი, 3. კ.ფ. გოგოლაშვილი, 4. ჟ. ა. მირიანაშვილი, 5. ნ. ოტიაშვილი, 6. ი. მჭედლიშვილი, 7. ი. ე. ნონეშვილი, 8. ბ. თათარიშვილი, 9. მ. გ. მირიანაშვილი და სხვები სიღნაღის რაიონის აქტივის შეხვედრაზე ძველ ბოლშევიკებთან