ნატალია მატატაშვილი და ლევან ღვინიაშვილი
ნინა ღვინიაშვილი და ოთარ მიხეილის-ძე ღვინიაშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო