უცნობ მფრინავთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
პავლე არჩვაძე (შუაში) ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის, პავლე არჩვაძე
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
მელიქ-ფაშაევის ოჯახი სოხუმში
კონსტანტინე არჩვაძე
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე და ნინო ალექსანდრეს ასული ქერაშვილი