კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობისას.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობის დროს.
კრიმონ გაგნიძე (ზედა რიგში ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
უცნობი ფოტო.
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
სანიტარული მატარებელი.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.