ოჯახური ფოტო პიკნიკიდან.
მართა გენტე (მარცხნივ) და მირა გენტე ბავშვებთან ერთად.
მარია კოვალევა (ზის), - მართა გენტე (მარჯვნივ), მირა გენტე (მარცხნივ), ლეონჰარდის და მირას ბავშვებთან ერთად.
მართა გენტე ბავშვებთან ერთად.
მართა გენტე.
მართა გენტე ბავშვთან ერთად.
ლეონჰარდ და მართა გენტე, ოლღა ზაქაიძე (კოვალევა).
ვ. ერემენკო მეუღლესთან ერთად.
მარია კოვალევა (ცენტრში) - ოჯახის წევრებთან და ბავშვებთან ერთად.
ვ. ერემენკო შვილებთან ერთად.