მუშკუდიანი სერგო, ჭელიძე იასონი, არჩილ ახვლედიანი, ჩხეტიანი ვასილი
მარჯვნიდან პირველი (დგას) არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
მარჯვნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
ცენტრში არჩილ ახვლედიანი
მარჯვნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი