უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის მარო ტატანაშვილი - ცენტრში
უცნობი ფოტო
მარჯვნიდან პირველი, მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად
ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად