მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ირმები, თიხა, ჭიქურები.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ზარდახშა, თიხა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ზარდახშა, თიხა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. კაცი, ხის სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ჯილდო სპორტული შეჯიბრებისთვის.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. თასი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ზარდახშა, ბრინჯაო
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ბრინჯაო, ბეჭედი საკუთარი ინიციალებით: MD