მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ქალის ფიგურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ქალის ფიგურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, კაცის პორტრეტი
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. კაცის პორტრეტი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი: ფერწერა -ტილო ,ზეთი, კერამიკა და ბრინჯაო
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ქალის ფიგურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ზარდახშა, ბრინჯაო.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ხის ნიღაბი