ტრაქტორისტი-მექანიზატორი ბეჟან კრაწაშვილი, ქართული ჩოხით და "ტროფეი'' - გერმანული საბრძოლო დანით.
ნუკრიანი; გაკვეთილი ნუკრიანის სკოლაში. დგას - იოსებ ნიკოლოზის ძე ნადირაშვილი, პედაგოგი. კედელზე გაკრულია სამხედრო მომზადების გაკვეთილის თვალსაჩინოება - სამწყობრო მომზადების პლაკატი.