ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
პურის თავთავების გასუფთავება-დამუშავება სპეციალური დანადგარებით
ქვისმჭრელი დანადგარი
მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანის შვიდწლიანი სკოლის შენობა
სოფ. ბოლნისის (ხაჩინის) მაღაზია
,, მექანიზაციის პავილიონი"
უცნობი ჯგუფური ფოტო
,, - რა მოგივიდა შვილო? - კიბეზე ველოსიპედით ავდიოდი მასწ..."
უცნობი ფოტო
ვიბროგის დაცვისას დაღუპული საბჭოთა მებრძოლების ძეგლი.
უცნობი ფოტო