მარჯვნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
ცენტრში - ლალი ალექსი-მესხიშვილი
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე
სონია მარკოზის ასული ხმელიძე-ჩაჩხიანის ფოტო
გივი მარგველაშვილი (მარჯვნიდან პირველი) და ეკკეჰარდ მაასი ( მარჯვნიდან მეორე).